Cement

Czym jest cement budowlany? I z czego się składa?

Cement to najbardziej popularny i podstawowy składnik betonu. Jest niezbędnym surowcem podczas budowania domu lub innych budynków. Jest używany do produkcji betonu, zapraw murarskich, tynkarskich oraz do stabilizacji gruntu. Powstaje z naturalnych surowców, takich jak wapń, margiel i glina, aby zagwarantować wysoką jakość oraz trwałość produktu zgodnie z wymaganiami normy europejskiej. Tylko cement budowlany o wysokiej jakości zagwarantuje bezpieczeństwo.

Zadaniem cementu jest trwałe połączenie różnych materiałów ze sobą, takich jak kamienie czy cegły. Można z niego przygotować również zaprawę cementową lub zaprawę cementowo-wapienną. Cement budowlany jest nieodzownym elementem większych konstrukcji budowlanych, jak i mniejszych np. remontów w garażu, mieszkaniu czy na działce. Cement pozyskuje się z procesu wypalenia w specjalnym piecu. Podczas tego procesu wytwarza się klinkier, następnie dodaje się gips, czasem kamień wapienny, pasek, żużel lub popioły lotne. W dalszym procesie obróbki powstają inne rodzaje materiału budowlanego, między innymi cement portlandzki.

Cement portlandzki i jego właściwości

Jednym z najbardziej popularnych rodzajów cementów jest cement portlandzki, znany jest on pod nazwą "CEM I". Cement portlandzki jest cementem budowlanym wynalezionym przez angielskiego wynalazcę Josepha Aspdina, w 1824 roku. Cement ten swoją nazwę zawdzięcza kolorze skał z wyspy Portland, który przypominały wynalazcy kolor otrzymanego cementu. Cement portlandzki charakteryzuje się szarym kolorem oraz drobnym, miałkim materiałem. Wytworzony jest z klinkieru cementowego połączonego z gipsem w ilości do 5%, nie zawiera jednak żadnych innych dodatków.

Cement portlandzki jest jednym z najbardziej pożądanych cementów w budownictwie, między innymi ze względu na to, że jest cementem szybkowiążącym. Często stosowany jest w konstrukcjach zbrojonych, a jego biały rodzaj przydatny jest do wyrobów galanterii betonowej. Na workach z cementem szybkowiążącym umieszczone są oznakowania, które informują o rodzaju wyrobu, jego właściwościach, daje to gwarancję spełnienia właściwych i bezpiecznych norm.