Grunt głębokopenetrujący Ceresit CT17 5 L HENKEL

EAN: 5900089617050
Kod produktu: nc.219155
Henkel

CT 17                Grunt głęboko penetrujący

Go­to­wy do uży­cia pre­pa­rat gruntujący do po­wierzch­nio­we­go wzmac­nia­nia podło­ży oraz do zmniej­sza­nia ich na­sią­kli­wo­ści. Sto­so­wa­ny przed mo­co­wa­niem pły­tek ce­ra­micz­nych i płyt izo­la­cji ter­micz­nej, przed wy­le­wa­niem po­sa­dzek, czy tyn­ko­wa­niem. Szcze­gól­nie za­le­ca­ny do grun­to­wa­nia podło­ży z płyt wióro­wych, gi­pso­wo-kar­to­no­wych, be­to­nu ko­mór­ko­we­go, gi­psu, anhy­dry­tu. Do na­kła­da­nia pędz­lem. Pa­roprze­pu­szczal­ny. Mo­że być sto­so­wa­ny we­wnątrz i na ze­wnątrz bu­dyn­ków.


ZUŻYCIE: 0,1÷0,5 l/m2 w zależności od nasiąkliwości podłoża

Grunt głębokopenetrujący Ceresit CT17 5 L HENKEL DANE TECHNICZNE

Marka CERESIT
Opakowanie kanister 5l
Wydajność 0,1-0,5l/m2
Czas schnięcia 2h
Kolor żółtawy
Mrozoodporny tak
Zastosowanie Powierzchniowe wzmacnianie wszystkich nasiąkliwych podłoży, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Grunt głębokopenetrujący Ceresit CT17 5 L HENKEL opinie

Dodaj pierwszą opinię
Dodaj pierwszą opinię!

Dodaj swoją ekspercką opinię o tym produkcie i pomóż w wyborze innym zainteresowanym!

Dodaj opinię

Klienci kupili również