Regulamin Black Friday - Cyber Monday

REGULAMIN PROMOCJA BLACK FRIDAY - CYBER MONDAY

 

  1. Organizatorem promocji jest firma: GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
    SADOWEGO pod nr KRS 0000661047 / wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * NIP: 6551974439; REGON: 366438684/* kapitał zakładowy: 30.761.333zł: Siedziba/miejsce prowadzenia działalności: Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój. 

OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

  • Promocja „Black friday - CYBER MONDAY” obowiązuje od 23.11.2018r. do 27.11.2017r do godz. 07:00
  • Promocja obejmuje towary przecenione w serwisie sklepmrowka.pl.
  • Darmowej dostawie Pocztą Polską i InPost podlegają towary oznaczone szarfą „Wysyłka 0zł”.
  • Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące promocji prosimy składać pisemnie do Działu Obsługi Klienta na adres: zamowienia@sklepmrowka.pl