Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI

OGÓLNE ZASADY PROMOCJI 'ROLETY 10% TANIEJ'

Kod na rolety

  • Promocja dotyczy zakupów z wykorzystaniem kodu rabatowego.
  • Kod ROLETA należy wpisać w koszyku, przy finalizacji zamówienia.
  • Kod nie obowiązuje na towary juz przecenione.
    Użycie kodu obniża jedynie ceny towarów z kategorii Rolety
  • Promocja trwa do 10.06.2019 do północy
  • Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące promocji prosimy składać pisemnie do Działu Obsługi Klienta na adres: zamowienia@sklepmrowka.pl
  • Organizatorem promocji jest firma: GRUPA PSB HANDEL SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
    SADOWEGO pod nr KRS 0000661047 / wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej * NIP: 6551974439; REGON: 366438684/* kapitał zakładowy: 30.761.333zł: Siedziba/miejsce prowadzenia działalności: Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój.