Izolacje wodochronne

Izolacje wodochronne to materiały, które chronią budynek przed zawilgoceniem. Wszechobecna wilgoć może pochodzić zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz budynku. Mogą ją wywoływać opady atmosferyczne (deszcz, mżawka, grad czy śnieg), woda z gruntu, albo powstająca wewnątrz budynku. 

Izolacje wodochronne - rodzaje

Analizując rodzaje izolacji wodochronnych można wyróżnić trzy podstawowe:

  • izolacja przeciwwodna - jest to izolacja wykorzystywana przy konstrukcji zbiorników wodnych, najczęściej basenów oraz przy zabezpieczaniu fundamentów i piwnic budynków, które są położone niżej niż wody gruntowe. Chronią przed tak zwaną wodą naporową, powstałą w wyniku dużego ciśnienia hydrostatycznego
  • izolacja przeciwwilgociowa - wykorzystywana do zabezpieczania ścian stropów pomieszczeń wilgotnych, zazwyczaj łazienki, fundamentów i piwnic powyżej poziomu wody gruntowej oraz tarasów czy balkonów. Jest to ochrona przed zazwyczaj opadami atmosferycznymi
  • izolacja paro - chłonna - chroni przed działaniem pary wodnej, stosowana przede wszystkim stropodachy czy tarasy

Izolacja wodochronna - wykorzystywane materiały

Wszystkie materiały, które są wykorzystywane do izolacji wodochronnej muszą odznaczać się oczywiście bezwzględną nieprzepuszczalnością wody i nie mogą absolutnie wchłaniać wody. Są to takie materiały jak: papy, asfalty z dodatkiem rozpuszczalników, czyli lepiki, masy izolacyjne, emulsje oraz różnorodne i o różnej grubości folie. Wybór materiału zależy od powierzchni jaką chcemy zabezpieczyć i jej rodzaju. Izolacja wodochronna to doskonały sposób na wilgoć. 

W naszym sklepie internetowym również można znaleźć: folie izolacyjnemasy wodochronne i akcesoria do hydroizolacji.