Piece i kotły grzewcze

Piece grzewcze, kotły grzewcze

  • na paliwo stałe

Wśród pieców grzewczych znajdziemy wiele rodzajów urządzeń, które różnią się od siebie w zależności od tego, jakie paliwo wykorzystują przy ogrzewaniu. Wśród nich znajdziemy piece grzewcze na paliwo stałe. Najprostszą budową odznaczają cię piece ze spalaniem górnym, ich wadą jest prawie zupełny brak kontroli nad procesem spalania paliwa, dlatego nie nadają się one do palenia drewnem. Piece grzewcze ze spalaniem dolnym są nieco droższe, lecz sprawdzają się w przypadku paliwa, jakim jest drewno, gdyż znacznie mniej go zużywają. Kotły te posiadają dwa lub trzy ciągi spalinowe przez co możliwe jest dopalanie drobnych cząstek paliwa, co w przypadku kotłów ze spalaniem górnym jest niemożliwe. Ich zaletą jest zarówno mniejsze zużycie paliwa, jak i bardziej ekologiczne działanie. Dodatkowo, spalanie dolne umożliwia kontrolowanie procesu spalania paliwa i regulację wydajności pieca.

  • zgazowujące

Wśród kotłów grzewczych znajdziemy też takie, które stworzone są do tego, aby palić wyłącznie drewno i biomasę. Nazywa się je piecami zgazowującymi. Od pieców na paliwo stałe różnią się tym, że zużywają mniej paliwa, a także emitują mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Większa jest także trwałość takich kotłów, gdyś z powodu sposobu działania muszą być one produkowane z materiałów bardzo wysokiej jakości. Ze względu na swoje właściwości kotły grzewcze zgazowujące są jednymi z droższych.

  • gazowe

Kotły grzewcze na gaz ziemny są najbardziej popularne wśród urządzeń ogrzewania centralnego. Istnieją dwa rodzaje kotłów gazowych: jednofunkcyjne (do ogrzewania i współpracy z zasobnikiem) oraz dwufunkcyjne (do ogrzewania i podgrzania wody). 

  • olejowe

Piece grzewcze na paliwo olejowe zapewniają podobny komfort grzania i przygotowywania ciepłej wody jak kotły gazowe, jednak są droższe i wymagają częstszego serwisowania. Ze względu na automatyczna regulację i dobrą współpracę z innymi urządzeniami nie potrzebują ręcznej obsługi.

  • elektryczne

Elektryczne piece grzewcze to najrzadziej stosowany rodzaj kotłów. Ze względu na wysoką cenę ogrzewania elektrycznego inwestorzy unikają tego rozwiązania. W przypadku, gdy nie ma możliwości uniknięcia ogrzewania elektrycznego stosuje się przeważnie grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe lub piece akumulacyjne. Ryzykiem ogrzewania elektrycznego jest całkowita zależność od dostawcy prądu. Jest to szczególnie kłopotliwe w przypadku awarii elektryczności, ponieważ zostajemy wtedy odcięci od ciepłej wody i ogrzewania.