Plastyfikatory

Plastyfikator w proszku 16 g PSB Plastyfikator w proszku 16 g PSB 0,99 zł/szt Podgląd Dodaj do koszyka

Produkty z szerokiej gałęzi chemi budowlanej, zmieniający właściwości fizyczne danej mieszaniny. Oprócz szerokiego zastosowaniu przy produkcji tworzyw sztucznych, znalazły zastosowanie w budownictwie. Dostępnych jest wiele tego typu produktów. Ich zastosowanie możemy wykorzystać głównie, w przypadku wszelkiego rodzaju zapraw, oraz jako domieszki do betonów. Dzięki ich zastosowaniu mamy możliwość prowadzenia budowy do póżnej jesieni, a nawet w zimie przy temperaturach minusowych. Składniki te przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności i włąściwych proporcji ich stosowania, świetnie poprawiają właściwości betonów.

Plastyfikatory- rodzaje

Plastyfikatory obecnie stosowane sprawdzają się jako domieszki wpływające na uplastycznienie i upłynnienie mieszanki, jej napowietrzenie lub też uszcelnienie. 
Wpływają też na zmniejszenie ilości wody zarobowej potrzebnej do przygotowywanej mieszaniny od 10 do 35%. W zależności od rodzaju dodatku umożliwiają, łatwiejsze pompowanie mieszanki betonowej.
Powodują też podwyższenie wytrzymałości lub też końcową poprawe wyglądu betonu. Najczęściej do ich produkcji używa się domieszek w postaci soli SMF, SNF lub sulfonatów ligninowych.

Plastyfikatory i superplastyfikatory

Produkty do betonu, tego typu na polskim rynku dostepne są w postaci plastyfikatorów oraz superplastyfikatorów. Jedne obniżają powierzchniowe napięcie wody dodawanej do mieszaniny, umożliwia to ograniczenie jej zużycia o 10 % uzyskując przy tym wymaganą konsystencje. Superplastyfikatry natomiast powodują wytworzenie się dookoła ziaren kruszywa, podwójnej warstwy jonowej, zmniejszającej siłe tarcia na ich powierzchni. Skutkuje to lepszym połaczeniem zaprawy oraz jej znacznie większą plastycznością.

Stosowanie - plastyfikatory do betonu

Stosowanie tego typu dodatków przynosi wiele korzyści oraz ułatwia prace przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju mokrych prac budowlanych. Należy pamiętać jednak o zawartości procentowej takich domieszek w całej mieszaninie. Nie może ona przekraczać 5% całkowitej masy mieszaniny. Należy pamiętać że maksymalne możliwe użycie plastyfikatorów może wpłynąć mniej korzystnie na beton. Przykładowo może wystapić większe napowietrzenie mieszanki, skutkujące jej wolniejszym wiązaniem. Każdy z produktów należy stosować zgodnie z zaleceniami, zwracając uwage na właściwości i ich skutki uzyskane po zastosowaniu danego produktu. Plastyfikatory można łączyć również z innymi dodatkami do betonu i zapraw opóżniającymi lub przyspieszającymi  ich wiązanie. Trzeba przy tym znać i zachować zalecenia producenta odnośnie stosowania takich produktów w korelacji.