Zobacz porady

Rekuperacja powietrza

Rekuperator

Rekuperator jest urządzeniem wykorzystywanym w systemach wentylacyjnych ułatwiającym rekuperację (czyli odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego z budynku mieszkalnego lub z instalacji przemysłowej. Rekuperator to inaczej wymiennik ciepła. W procesie rekuperacji używa się różnych rodzajów rekuperatorów zaopatrzonych w czynniki pośrednie (na przykład freon lub glikol) z obiegiem samoczynnym (rurka ciepła) lub obiegiem wymuszonym (pompy ciepła). Rekuperator może przekazywać ciepło na dwa sposoby poprzez przegrodę płytową i ze względu na to kryterium dzielimy rekuperatory na krzyżowe i przeciwprądowe. W rekuperatorze krzyżowym powietrze jest przepuszczane przez ustawione względem siebie prostopadle kanały. Sprawność tego sposobu rekuperacji wynosi 50%-70% odzyskiwanego ciepła, jednak zastosowanie dwu szeregowych wymienników może podnieść skuteczność rekuperacji do 90%. W rekuperatorze przeciwprądowym kanały wentylacyjne są ustawione wobec siebie równolegle. W tym rozwiązaniu strumień powietrza zimnego kieruje się w przeciwną stronę w stosunku do powietrza ciepłego. Sprawność rekuperatorów przeciwprądowych sięga nawet 95% odzysku ciepła wówczas, gdy zastosuje się wymienniki przeciwprądowe o spiralnym kształcie kanałów. Niektóre rekuperatory mają funkcję regeneratorów (zmieniających styczność powietrza wdmuchiwanego i wydmuchiwanego), co umożliwia zastosowanie wymienników obrotowych. W takim przypadku możliwa jest także odzyskiwanie pary wodnej z powietrza. Proces rekuperacji służy ograniczeniu strat ciepła wynikających z wentylacji budynku. Szacuje się, że prawidłowa rekuperacja umożliwia zmniejszenie o 80% strat energii koniecznej do ogrzania całego budynku.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna to nic innego jak ruch powietrza sterowany i wymuszany pracą wentylatora powietrza. Ruch powietrza, zamiast odbywać się w sposób naturalny i chaotyczny regulowany jest wentylatorem. Wentylacja mechaniczna stosowana jest przede wszystkim w kuchniach i w łazienkach, gdzie montuje się niezależne urządzenia wentylacyjne, które mogą być także zaopatrzone w czujniki mierzące poziom wilgotności powietrza. Wentylatory mechaniczne mogą być również zaopatrzone w programatory czasowe i nie wymagają one długiej sieci kanałów poziomych ani wysokich kominów wentylacyjnych.

Rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest maksymalizacją energooszczędnego ogrzewania i wymiany powietrza w domu. Proces ten działa tak, że czyste, zewnętrzne powietrze jest zasysane do rekuperatora, z którego na zewnątrz budynku usuwane jest powietrze zanieczyszczone, zawierające również dwutlenek węgla, bakterie, roztocza, wilgoć i kurz. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to metoda mechanicznego odzyskiwania ciepła z powietrza wydalanego i jednocześnie oczyszczania tego powietrza ze składników niepożądanych.