Wełny

Bestsellery

Obecnie na rynku znajduje się ogromna ilość różnego rodzaju wat izolacyjnych. Stosowane są one w celu utrzymania ciepła wewnątrz budynku. Wełna mineralna znalazła szerokie zastosowanie w budownictwie, szczególnie tam, gdzie nie można zastosować styropianu. Watę izolacyjną stosuje się więc do ocieplania dachów, poddaszy, różnych instalacji, stropów i podłóg. Oprócz funkcji termoizolacyjnej ma także zastosowane przy wyciszaniu pomieszczeń.

1. Rodzaje wełny i wat izolacyjnych

Wełna izolacyjna powstaje w wyniku wysokotemperaturowej przeróbki chemicznej materiałów mineralnych, w wyniku której dochodzi do powstania długich i cienkich włókien. W zależności od wykorzystanego materiału dzieli się ją na dwa rodzaje:

-Wełnę szklaną, która powstaje z piasku kwarcowego lub z przerobu szkła hutniczego 
-Wełnę skalną, która powstaje z bazaltu zwykle zmieszanego z żużlem.

Obie wełny budowlane mają podobne właściwości. Wełna szklana wykazuje jednak nieco lepsze zdolności w utrzymywaniu ciepła, zaś skalna lepszą termostabilność i odporność na ogień.

Najpopularniejszym typem wełny budowlanej jest wełna mineralna. Swoją sławę zawdzięcza dostępności, łatwością montażu oraz dobrym właściwościom izolacji akustycznej, paro przepuszczalności i izolacji termicznej. Jest także bardzo odporna na odkształcenia i obciążenia.

2. Rodzaje wyrobów - wełny budowlane

Wyroby z waty izolacyjnej są sprzedawane w postaci płyt, mat, otulin, czy granulatu. Wśród tych typów płyty i maty charakteryzują się rozproszonym układem włókien, dzięki czemu są odporniejsze na rozciąganie w różnych kierunkach, natomiast wełna lamelowa posiada włókna ukierunkowane tylko w sposób prostopadły do powierzchni płyty.

Producenci polecają także stosowanie siatki podtynkowej z włókna szklanego, która tworzy dodatkowe za zbrojenie i zabezpiecza przed pękaniem.

W sprzedaży dostępne są różne warianty płyt, mat i otulin, o różnej grubości i szerokości.

3. Właściwości wełny mineralnej

Wełna mineralna jest materiałem o bardzo niskim przewodnictwie cieplnym. Im mniejszy współczynnik przewodnictwa cieplnego, tym mniejsza wymiana ciepła z otoczeniem. Podczas zakupu wełny to ten czynnik jest najistotniejszy. Oznacza się go symbolem λ [lambda] i wyraża w jednostce W/mK. Podczas wyboru wełny można także zwrócić uwagę na jej stabilność w wysokich temperaturach, aby nie zmieniła ona kształtu podczas działania wysokich temperatur, co może później skutkować nie tylko utratą jej pierwotnych właściwości, ale także pękaniem tynku. Podczas wyboru materiału do ocieplania poddaszy nie należy skrupulatnie kierować się grubością wełny, gdyż nie ma ona bezpośredniego wpływu na zatrzymywanie ciepła. Niektórzy producenci zalecają, aby dany typ układać w kilka warstw doszczelniających, które zapewnią taki sam efekt jak zastosowanie grubszej wełny.

Wełnę mineralną poddaje się procesowi hydrofobizacji, który wpływa na to, iż nie chłonie ona wody. Gęstość wełny waha się od 20 kg/m³ dla mineralnego granulatu, aż po twarde bloki posiadające gęstość nawet do 180 kg/m³. Standardowa wełna szklana posiada gęstość od 10 kg/m³ do 150 kg/m³. Im większa gęstość tym mniejsza przepuszczalność.

4. Ceny wełny izolacyjnej

Ceny wełny izolacyjnej wahają się od 30 do 200 zł (od 5 zł za ). Wszystko zależy od wymienionych wcześniej parametrów, a także przeznaczenia danej wełny budowlanej. Wełny stosowane do izolacji przegród budowlanych sprzedawane są w postaci płyt lub mat. Nie ma znacznych różnic cenowych między nimi. Wyższe są ceny wełny stosowanej do izolacji termicznej instalacji ciepłowniczych, energetycznych i przemysłowych. Ceny takich produktów to koszt 200-400 zł za matę lub blok. Koszty niektórych włókien przemysłowych przekraczają często nawet parę tysięcy za blok. Stosunkowo najtańsze są wełny stosowane do izolacji typowo akustycznej, koszt ich wynosi ok. 50 zł za cały blok lub matę.