Zaprawy

Zaprawy gotowe to suche mieszanki, które po zmieszaniu z wodą we właściwych proporcjach tworzą zaprawę murarską. Służy ona do łączenia elementów, z których zbudowana jest ściana. Z tego powodu po związaniu musi posiadać ona odpowiednią wytrzymałość pozwalająca na przenoszenie działających na nią obciążeń.

Najważniejsze zalety jakie posiadają zaprawy gotowe

Dawniej taką zaprawę otrzymywało się, mieszając w betoniarce cement, piasek, wapno i wodę w odpowiednich proporcjach. Jednak było to z wielu powodów kłopotliwe. Proces ten wymagał więcej czasu i trudno było otrzymać dokładnie taką samą mieszankę za każdym razem. Z tego powodu popularność zdobyły zaprawy gotowe, które rozwiązują te problemy. 

Ich składniki mieszane są bowiem maszynowo, co zapewnia o wiele większą dokładność w porównaniu do zwykłej betoniarki. Dzięki temu otrzymana zaprawa za każdym razem ma identyczne właściwości. Jej przygotowanie jest również  szybsze i łatwiejsze, ponieważ wymaga tylko dodania wody i wymieszania do czasu uzyskania jednorodnej konsystencji.

Dostępne na rynku zaprawy suche

Zaprawy można podzielić na kilka kategorii. Podstawowym podziałem jest ten na produkty przeznaczone do grubych i cienkich spoin. W pierwszej kategorii można znaleźć tradycyjne zaprawy suche cementowe i cementowo-wapienne oraz te przeznaczone do specjalnych zastosowań, takie jak ciepłochronne, szybkowiążące i do klinkieru.

Jedną z najważniejszych informacji, którą należy sprawdzić przed zakupem, jest klasa wytrzymałości zaprawy. Oznacza się ją wielką literą M i umieszczoną za nią liczbą, na przykład M10 lub M20. Klasa wytrzymałości zaprawy gotowej musi być zgodna z tą zapisaną w projekcie budowlanym.

Dodatkowe informacje

Zaprawy suche, aby zachować swoje właściwości, powinny być chronione przed wilgocią i przechowywane w suchym i zadaszonym miejscu. Po otworzeniu worka trzeba upewnić się, że zaprawa jest sucha, a nie zbrylona. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że zawarty w niej cement ma określony termin przydatności do użycia.